Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 07.09.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 06.09.2022. i time stekli preduvjet za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. YF22
  2. MD95
  3. TŠ22

Usmeni dio ispita održat će se u SRIJEDU, 14.09.2022. u 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač