Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 28.11.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz Javne nabave

na predroku 24.11.2022. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. MI77
  2. MXI27
  3. IT15
  4. ŠJ23
  5. DA76
  6. MM11
  7. NF11

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 01.12.2022. od 16.00 sati.

 

Jasna Kolar, v.predavač