Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 26.09.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 26.09.2023. i time stekli uvjet

za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. DB13
  2. TM04
  3. AČ26

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 28.09.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, v.predavač