Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 15.12.2023.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija II i Predroka 14.12.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. VP16
  2. BS75
  3. 1303

Usmeni dio Kolokvija II održat će se u utorak, 19.12.2023. od 16.30.

Vježbe će početi u 17.15 sati.

S poštovanjem,

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v. predavač