Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Kolar Jasna - 22.02.2021.

Poštovani studenti,

molim vas da se za potrebe polaganja ispita iz predmeta Javna nabava upoznate sa sljedećim dokumentima:

– Važne napomene studentima vezano za polaganje online ispita

– Upute za pristupanje usmenom online ispitu_Javna nabava

– Upute za pristupanje pisanom online ispitu_Javna nabava_rok_23.02.2021

 

S poštovanjem,

Jasna Kolar, univ.spec.oec.,v.predavač

UPUTE ZA PRISTUPANJE USMENOM ON LINE ISPITU_JAVNA NABAVA.pdf

VAŽNE NAPOMENE STUDENTIMA VEZANO ZA POLAGANJE ON LINE ISPITA.pdf

UPUTE ZA PRISTUPANJE PISANOM ONLINE ISPITU_ JAVNA NABAVA_ROK 23.02.2021.pdf