Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 08.12.2022.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija II iz predmeta Javna nabava,

06.12.2022. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. AN24
  2. MD38
  3. IK59

Usmeni dio Kolokvija II održat će se u utorak, 13.12.2022. od 16.30.

Vježbe počinju u 17.00 sati.

Jasna Kolar, v. pred.