Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 20.11.2023.

Poštovani studenti,

ukoliko još ima onih koji nisu pozitivno riješili seminarsku ocjenu usmeno će odgovarati 27.11.2023. u 13:00 sati. Ponijeti isprintan i korigiran seminarski rad sa sobom i doći u kabinet 203.

S poštovanjem,

Šeper