Predmet: F303 Osnove fizioterapijske vježbe i manualne terapije

Autor: Šklempe Kokić Iva - 14.02.2021.

Ispitni rok 18.02.2021. održat će se online, na Merlinu u 15h. Svi studenti moraju biti upisani u e-kolegij Fizioterapijske vještine 1 – osnove fizioterapijske vježbei manualne terapije da bi mogli pristupiti ispitu. Sve upute nalaze se na stranici e-kolegija.

 

Studenti koji nisu položili sve praktične kolokvije trebaju se javiti kolegama kod kojih su slušali taj dio nastave i dogovoriti termin polaganja.