Predmet: U303 Osnove građanskog prava I

Autor: Belaj Ivan - 24.02.2021.

Ispit iz kolegija Statusno pravo građana, zakazan za 25.2.2021. u 16.00 sati održati će se usmeno putem aplikacije MS Teams.

 

Ivan Belaj, v. pred.