Predmet: F302 Fizikalni čimbenici u terapiji

Autor: Znika Mateja - 02.02.2021.

Kao što smo se dogovorili link za pristup ispitu za redovne studente će biti aktivan od 13.30, a za izvanredne od 16.30, te ću vam osim na web link poslan mailom.
Link za redovne studente:
https://www.testportal.net/test.html?t=EaN5ucKu2TSy
Link za izvanredne studente:
https://www.testportal.net/test.html?t=NNb5f2rLmbee
Sretno, Mateja