Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 29.10.2022.

Poštovani studenti,

na I seminarskom susretu obrađivat će se prvih 5 tema s popisa. Pripremiti prezentaciju do 10ak minuta, držati se teme seminara. Pisani seminar dostaviti putem e-maila dan prije seminarskog izlaganja do 12:00 sati.

S poštovanjem,

Šeper