Predmet: F604 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 18.06.2023.

Poštovani studenti,

u privitku se nalaze ocjene iz seminarskih radova iz fizioterapije u ginekologiji. Iako su neki studenti iz ppt prezentacije dobili pozitivnu ocjenu, preglednom pisanog dijela seminara uočeno je dosta grešaka koje ne zadovoljavaju propozicije za prolaz.

Studenti koji su ocjenjeni ocjenom nedovoljan zbog literature korištene u seminarskom radu, ispravit će literaturu prema uputama za pisanje (objavljeno u zimskom semestru) i ponjeti ju sa sobom na usmeno odgovaranje.

Studenti koji imaju nedovoljan, jer nisu obradili zadanu temu, će usmeno odgovarati, kao i studenti koji nisu pravodobno dostavili seminarski rad. Studenti koji su dobili ocjenu nedovoljan, jer nisu napisali seminarski rad, napisati ga i ponijeti na usmeno odgovaranje.
Na usmeno odgovaranje doći u istom terminu kao i studenti koji imaju nedovoljan iz fizioterapije u pedijatriji.

U slučaju nedovoljne ocjene na usmenom odgovaranju student neće moći pristupiti pismenom ispitu.

S poštovanjem,

Šeper

FIG_seminarske ocjene_red+izv