Predmet: U307 Engleski jezik III

Autor: Karmen Knežević - 07.01.2022.

Poštovani svi, kako nam nastava kreće on line dolje vam navodim link preko kojeg ćemo se prema rasporedu uključivati. Link vrijedi za redovne i izvanredne studente.

Srdačno, Karmen Knežević

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc1MDkxMjctOGNlNy00ODNmLTk2NzItY2Y5ZmU2MWYwMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%22b322a12b-fb4e-4c1c-9280-06b12c342e4c%22%7d