Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 26.09.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje na roku 26.09.2023. i time stekli uvjet

za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. TA12
  2. DB22
  3. EF23
  4. AB12
  5. MG22

Usmeni dio ispita održat će se u ČETVRTAK, 28.09.2023. od 16.45 sati.

Jasna Kolar, v.predavač