Predmet: 238626 Fizioterapija u sportu i rekreaciji II

Autor: Vesna Šeper - 24.09.2023.

Poštovani studenti,

u privitku su rezultati pismenog ispita održanog 22.09.2023. i konačne ocjene za studente koji su položili.

Uvid u ispit za studente koji nisu položili ili nisu zadovoljni konačnom ocjenom je 25.09.2023. u 10:00 sati u kabinetu 203.

S poštovanjem,

Šeper

FSR II_rezultati pismenog+konačne ocjene_22.09.2023.