Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 14.07.2023.

SVI studenti koji su pristupili pisanom dijelu ispita iz predmeta Javna nabava, na roku 13.07.2023.,

isti su položili i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela.

Usmeni dio ispita održat će se u UTORAK 18.07.2023. od 18.15 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v. pred.