Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 23.02.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava, 21.02.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. MA10
  2. BK17
  3. MT94
  4. TK11
  5. BT00
  6. VV72

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 28.02.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.pred.