Predmet: U503 Ekonomika javne uprave

Autor: Marinac Antun - 18.11.2020.

Poštovane kolegice i kolege,
dana 20.11.2020. g. održati će se online predavanje iz Ekonomike javne uprave, u terminu od 16:30 do 20:00 sati.
U svezi s time, dodao sam Vas u tim pod nazivom “Predavanja iz Ekonomike javne uprave-VEVU-izvanredni studenti, petak, 20.11.2020. u 16:30”.
Molim, pronađite navedeni tim i prije samog predavanja, samo ostavite poruku (pozdrav i sl.) da ste pronašli pripadajući tim/ grupu.
Ulaskom u tim “Predavanja iz Ekonomike javne uprave-VEVU- izvanredni studenti, petak, 20.11.2020. u 16:30 “, u navedeno vrijeme, predavanju možete direktno pristupiti putem video veze, klikom na ikonu Mett now (sastanak odmah), odnosno na ikonu Join now, ili
Pristup:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7b1151a4b1d444ac96bb3451561a3fda%40thread.tacv2/1605735087973?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa3f90cd-2214-47b0-b8b1-b5033e694aa4%22%2c%22Oid%22%3a%225ed1d6a0-b814-43b3-85fb-1aa0612cbb70%22%7d

S poštovanjem,

mr.sc. Antun Marinac, v.pred.