Predmet:

Autor: Karmen Knežević - 07.01.2022.

Poštovani, kako će se nastava u slijedećem tjednu održavati on  line molim vas da prema rasporedu on line kako bismo se sve dogovorili i odradili ono što nam je još ostalo.

Link je kako slijedi

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMyZDRhYjUtMjFmYi00ODMwLWE0MTYtZmRlYTZmZmZmYzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%22b322a12b-fb4e-4c1c-9280-06b12c342e4c%22%7d

Srdačan pozdrav, Karmen Knežević