Predmet:

Autor: Antun Marinac - 09.11.2021.

Poštovana/poštovani,

 

Obavještavaju se izvanredni studenti kako će se zbog poštivanja epidemioloških mjera nastava iz Ekonomike javne uprave održavati 09.11. 2021. godine u grupama, s početkom u 16:00 sati i to:

1.) A grupa od A do K (online),

2.) B grupa od L do Ž (uživo, u dvorani, prema rasporedu).

Studenti iz A grupe uvršteni su u sustav Teams u tim: „Online nastava iz Ekonomike javne uprave – 09.11.2021. – izvanredni studenti“ kojemu možete pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aC5N3v4awX8CRnqsHqVX7LFB8_liseNN-XtkGnikfI3Q1%40thread.tacv2/1636404027444?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa3f90cd-2214-47b0-b8b1-b5033e694aa4%22%2c%22Oid%22%3a%225ed1d6a0-b814-43b3-85fb-1aa0612cbb70%22%7d

 

dr.sc. Antun Marinac, v.pred.