Objavljeno: 06.03.2023.

Obavještavamo studente 3. godine stručnih prijediplomskih studija i 2. godine stručnog diplomskog studija da Zahtjev za odobrenje teme završnog/diplomskog rada i imenovanje mentora (Prilog 1) mogu predati od 6. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 28. travnja 2023. godine.

Prilog 1 – Zahtjev za odobrenje teme završnog/diplomskog rada

Student je dužan nakon računalno ispunjenog priloga i potpisa mentora Zahtjev za odobrenje teme završnog/diplomskog rada i imenovanje mentora predati u Referadu za studentska pitanja.

Popis prihvaćenih tema i mentora bit će objavljeni na službenoj web stranici Veleučilišta.

Referada za studentska pitanja