Objavljeno: 21.08.2023.

Student servis će u periodu od 21.08.2023. do 04.09.2023. privremeno raditi na adresi Županijska 50 – Odjel financija na Veleučilištu ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Kontakt podaci:

E-mail: student-servis@vevu.hr

Privremeni broj telefona: 032 444 688