Objavljeno: 05.09.2022.

Pisano testiranje održati će se u ponedjeljak 12. rujna 2022. u 11.00 sati (dvorana 114), a usmeni intervju odmah nakon pisanog testiranja.

Pisani dio testiranja obuhvatiti će sljedeće pravne izvore:

– Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14,

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17,

– Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21,

– Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine br. 47/09, 110/21,

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20,

– Zakon o ustanovama, Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19.

 

Usmeni dio će obuhvatiti:

– kratko predstavljanje kandidata i njihove motivacije za navedeno radno mjesto

– poznavanje stranih jezika

– ostale činjenice bitne za obavljanje posla asistenta/ice.