Objavljeno: 01.06.2022.

Sonja Iža, mag. physioth. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, održati nastupno predavanje pod naslovom: «Fizioterapija kronične boli temporomandibularnog zgloba». Predavanje će se održati u petak, 10. lipnja 2022. godine s početkom u 10.00 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana 103.