Objavljeno: 10.03.2022.

Melita Grüll, univ. spec. admin. publ., u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Pravo, održati nastupno predavanje pod naslovom: «Raspodjela dužnosti i ovlasti u jedinicama lokalne samouprave primjenom odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu». Predavanje će se održati u ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine u 14:00 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana P04.