Objavljeno: 17.02.2021.

Matko Vuksanić, dipl. physioth. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, održati će nastupno predavanje pod naslovom: «Robotska neurorehabilitacija kao suvremeni pristup u fizioterapiji».

 

Predavanje će se održati u petak, 26. veljače 2021. godine s početkom u 12,30 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana P04.