Objavljeno: 24.09.2021.

Katarina Kulić, dipl. oec. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Ekonomija, održati će nastupno predavanje pod naslovom: «Promocija kao element marketing miksa na tržištu poljoprivredno prehrambenih proizvoda».

 

Predavanje će se održati u utorak, 5. listopada 2021. godine s početkom u 11,45 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana P04.