Objavljeno: 26.02.2021.

Ivan Krpan, mag. physioth. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, održati nastupno predavanje pod naslovom: «Neurofizioterapijski pristup kod bilateralne fibularne hemimelije-prikaz slučaja».

 

 

Predavanje će se održati u petak, 5. ožujka 2021. godine s početkom u 10,30 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana P04.