Objavljeno: 17.03.2023.

Barbara Svetić, dipl. physioth. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, održati će nastupno predavanje pod naslovom “Učinak fizioterapije sekundarnog limfedema nakon mastektomije”. Predavanje će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2023. godine s početkom u 11.30 sati na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, dvorana P04.