Objavljeno: 14.06.2023.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru objavljuje natječaj za izbor jednog nastavnika na nastavno radno mjesto predavača ili višeg predavača. Tekst natječaja, obrazac prijave na natječaj te uputu za uzradu izvješća o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti možete pronaći u prilogu.

Natječaj Ekonomija-predavač ili viši predavač

Obrazac prijave na natječaj-14. lipnja 2023

Uputa za izradu izvješća o nastavnoj stručnoj i znanstvenoj djelatnosti