Nositelj kolegija:

F306 Pedijatrija s onkologijom

Izvođač kolegija:

F306 Pedijatrija s onkologijom