Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F305 Klinička medicina II