Robert Mujkić, rođen 18.06.1985. u Osijeku, Hrvatska. Osnovnu školu Matija Petar Katančić završio je u Valpovu, a srednju Medicinsku školu u Osijeku. Diplomirao je na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku 2010. godine, smjer „magistar u edukaciji biologije i kemije“ iz područja mikrobiologije na temu „Rast i razvoj bakterioplanktona induciran ugljikohidratima“. Nakon diplomiranja kratko vrijeme proveo je na projektu pri Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J. J.  Strossmayera u Osijeku. Nakon toga, 2014. godine zapošljava se kao nastavnik biologije u Osnovnoj školi Jagoda Truhelka u Osijeku te sljedeće godine, 2015. polaže Državni stručni ispit pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Na mjesto asistenta pri Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku zapošljava se 2016. godine. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2017. godine te iste te godine prelazi na novoosnovani Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u statusu asistenta – doktoranda na Katedru za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju gdje sudjeluje u održavanju nastave na nekoliko kolegija te u znanstvenim istraživanja i projektima. Akademski stupanj doktora znanosti stječe u rujnu 2022. godine iz znanstvenog polja Temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana – anatomija. Područje od interesa i istraživački rad usko mu je vezan uz proučavanje pretilosti u ranoj životnoj dobi, biologije masnog tkiva, metabolizma glukoze i lipida te utjecaja pretilosti na razvoj metaboličkih bolesti povezanih s promjenama u fiziologiji masnog tkiva.

U statusu vanjskog suradnika sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te u statusu naslovnog predavača pri Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. U sklopu ERASMUS Staff Mobility programa 2020. godine boravio je kratko vrijeme na Institutu za Sudsku medicinu Sveučilišne klinike Bonn pri Zavodu za forenzičku genetiku. Član je Hrvatskog društva morfologa te Hrvatskog fiziološkog društva.

Aktivno sudjeluje na inozemnim i domaćim znanstvenim skupovima te promoviranju znanosti kroz razna događanja, autor je i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova.