Nositelj kolegija:

F414 Terapijsko jahanje

Izvođač kolegija:

F414 Terapijsko jahanje