Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

U303 Osnove kaznenog i kaznenog procesnog prava