Nositelj kolegija:

U101 Uvod u pravo

Izvođač kolegija:

U101 Uvod u pravo