Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

T103 Ekonomika narodnog gospodarstva