Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

177225 Urgentna medicina u sportu i rekreaciji