Nositelj kolegija:

U405 Lokalna samouprava

Izvođač kolegija:

U405 Lokalna samouprava