Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

T402 Prodajno poslovanje