Objavljeno: 17.11.2017.

REZULTATI NATJEČAJA:

Natječaj zatvoren

Konačni rezultati Natječaja (2.5.2019.)

Privremeni rezultati Natječaja (24.4.2019)

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Protiv privremenih rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku 8 od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati.

Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.
O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Konačni rezultati

Prema proceduri natječaja – naknadno

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Privremeni rezultati

Prema proceduri natječaja – naknadno

Protiv privremenih rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom u uredovno vrijeme. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

NATJEČAJ

Temeljem odluke o prenamijeni sredstava od strane Erasmus Povjerenstva, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru raspisuje dodatni NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+ KA107  – za projekt – 2017-1-HR01-KA107-035067 mobilnost pojedinaca u svrhu učenja između programskih partnerskih zemalja.

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje.

Odluka o raspisivanju Natječaja

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu predavanja su sklopljeni Inter-institucijski Erasmus+ sporazumi.

Prilog I. Lista partnerskih ustanova

Prilog II. Smjernice za izbor odlaznog osoblja KA107- 2017.

Prilog III. Iznosi bespovratnih financijskih potpora KA107-2017.

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu podučavanja:

1. prijavni obrazac s prilozima

2. potpisan i ovjeren Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (kandidat i ustanova domaćin)

3. odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisan od strane kandidata  i ECTS koordinatora

4. obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti nakon povratka

Ostali obrasci prema potrebi:

Obrazac – Odustanak od mobilnosti

Obrazac – Prigovor

Prijavi obrazac za osobe s posebnim potrebama

Vezani dokumenti Natječaja:

Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)


Natječaj zatvoren!

Natječaj otvoren od 16.11.2017. do 5. siječnja 2018.
Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje.

REZULTATI NATJEČAJA:

Konačni rezultati prijava pristiglih do 5.1.2018.Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 26.1.2018.)

Privremeni rezultati prijava pristiglih do 5.1.2018.Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 11.1.2018.)