Objavljeno: 21.10.2019.

Pozivnicu na predavanja koja će se održati u dvorani 109., u terminima:

 

22.10.2019. Utorak: 13.15.-16.15.
23.10.2019. Srijeda: 9.00-10.30.
24.10.2019. Četvrtak: 08.00-11.00

 

možete pronaći u prilogu.

 

Pozivnica na predavanje