Objavljeno: 06.12.2021.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Studentski poduzetnički inkubator Veleučilišta organiziraju Okrugli stol na temu „Žene poduzetnice i liderice“

Okrugli stol održat će se 9. prosinca 2021. godine u 12.00 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, Videokonferencijska dvorana P04.

Sudionice Okruglog stola su:

  1. Ivana Lovrić, dipl. physioth., Fizio centar Lorem
  2. dr. sc. Ivana Ivančić, 2i premium brand d.o.o.
  3. Tanja Cirba, dipl. novinar , Općina Lovas
  4. Marija Budimir, prof., Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj VSŽ
  5. mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar

Pozivamo vas da svojom nazočnošću obogatite sadržaj Okruglog stola koji ima za cilj da se kroz predviđenu raspravu i razmjenu stručnih znanja i iskustava doprinese širenju suradnje unutar struke i razvijanju novih modela podrške ženama poduzetnicama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.