Objavljeno: 05.03.2018.

U četvrtak 15. ožujka 2018. u dvorani P04 s početkom u 14.30 sati održat će se info-prezentacija za sve studente (redovne i izvanredne) preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija Veleučilišta o detaljima mogućnosti i prijava za sudjelovanje u mobilnostima.

Više o tome možete pronaći u prilogu.

OBJAVA INFO PREZENTACIJE -STUDENTI