Objavljeno: 28.05.2021.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru – Katedra za zajedničke predmete organizira javno predavanje na temu Ljudski potencijali u Atlantic Grupi, koje će održati Ana Marušić, direktorica Ljudskih potencijala – Korporativne funkcije i Pharma u Atlantic Grupi. Predavanje će se održati u srijedu, 2. lipnja 2021. u 10 sati, putem aplikacije Ms Teams.

 

Ana Marušić, rođena u Splitu, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje se dodatno usavršavala na području organizacijske psihologije u sklopu poslijediplomskog studija. Svoja prva iskustva stjecala je na području marketinga, a na početku karijere i na različitim poslovima na Hrvatskoj radio televiziji. Ana Marušić ima gotovo 20 godina iskustva u području upravljanja ljudskim resursima, pretežito u Atlantic Grupi.

Rastom i razvojem kompanije te razvijajući HR funkciju, razvijala se profesionalno i osobno, primarno kroz procese akvizicija i spajanja kompanija te vođenjem timova i HR projekata na lokalnoj i korporativnoj razini. Kreirala je i sudjelovala u implementaciji gotovo svih ključnih HR procesa i praksi u kompaniji. Predavačica će predstaviti različite aspekte organizacije i rada jednog od najvažnijih sektora u Atlantic Grupi, kompanije koja je lider u industriji hrane i pića na jugoistoku Europe, a čiji je dinamični razvoj od 1991. rezultirao tvrtkama u 8 država regije i izvozom u više od 40 država diljem svijeta.

 

Stoga pozivamo sve zainteresirane da predavanju pristupe putem slijedeće poveznice:

 

Click here to join MS Teams Meeting