Objavljeno: 09.02.2022.

Temeljem članka 4. stavak 4. i članka 7. stavak 1. Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i članka 32. Statuta Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ te Odlukom dekana Veleučilišta, doc. dr. sc. Željka Sudarića, prof. v. š. nagrađeni su najbolji nastavnici i suradnici u prethodnoj kalendarskoj godini prema kategorijama.

U prvoj kategoriji (najbolje ostvareni rezultati u anketama vrednovanja kvalitete studiranja od strane studenata) nagrađeni su:

  1. prim. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med., predavač, vanjski nastavnik (prosječna ocjena 5,000)
  2. sc. Darija Ivanković, v. pred. (prosječna ocjena 5,000)
  3. Mateja Znika, mag. physioth., v. pred. (prosječna ocjena 4,958),
  4. Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred. (prosječna ocjena 4,950)

U drugoj kategoriji za objavljene znanstvene radove, (nagrada nastavniku ili suradniku koji je kao autor znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka Web of Science Core Collection (WoSCC), Scopus i Medline), nagrada je dodijeljena Vesni Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

Čestitamo nagrađenim nastavnicima i suradnicima!