Objavljeno: 29.11.2023.

Djelatnici Sektora za robe i usluge Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dipl. polit. Daniel Hinšt, voditelj Službe za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU i dipl. oec. Grozdana Vuđan, načelnica Sektora za robe i usluge održali su studentima Poslovnoga i Upravnog odjela zanimljivo predavanje o konkretnim koristima europskog jedinstvenog tržišta.

Predavanje je tematiziralo područja koja su od interesa za naše studente, potencijalne buduće poduzetnike na području cijelog europskog ekonomskog prostora: gdje pronaći informacije kako pokrenuti posao i lakše pružati pojedine usluge, kome se obratiti za informacije o tehničkim pravilima za stavljanje proizvoda na tržište, kako se sprječavaju prepreke slobodi kretanja roba i usluga, kako se rješavaju poteškoće s administracijom u drugim državama, gdje se može s jednog mjesta pristupiti svim alatima za podršku građanima i poduzetnicima.

Studenti su tijekom predavanja dobili čitav niz korisnih informacija i poveznica vezanih za liberalizaciju tržišta usluga u RH, informacijski sustav unutrašnjeg tržišta (IMI), jedinstvenu kontaktnu točku za usluge (psc.hr), slobodu kretanja roba na jedinstvenom tržištu EU-a, kontaktnu točku za proizvode (PCP), informacijski sustav tehničkih propisa (TRIS), sprječavanje prepreka trgovini robama na razini EU, mrežu SOLVIT namijenjenu rješavanju administrativnih problema u drugim državama članicama i mrežnu stranicu cut.hr koja služi virtualnom objedinjavanju te koordinaciji svih EU kontaktnih točaka i alata u Hrvatskoj i njihovih djelatnika.