Objavljeno: 15.03.2023.

Na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru 14.3.2023. obilježen je Tjedan mozga, povodom kojega je održano predavanje na temu “Kraniocerebralne ozljede u sportu”. Predavanje je pred studentima 2. godine stručnog prijediplomskog studija Fizioterapija te 1. godine stručnog diplomskog studija Preventivna fizioterapija održao dr. sc. Nenad Koruga, dr. med., specijalist neurokirurgije Kliničkog bolničkog centra Osijek.