Objavljeno: 20.01.2021.

Mentorski sastanak za izvanredne studente prve godine Upravnog studija održat će se u četvrtak, 21. siječnja 2021. u 13.00 sati putem MS Teams-a.
Poveznica za pristup mentorskom sastanku bit će dostavljena putem elektroničke pošte