Objavljeno: 23.10.2020.

Mentorski sastanak za izvanredne studente druge godine Upravnog studija održati će se u petak, 23. listopada 2020. u 15.30 sati (dvorana 114).

 

mentorica godine

Ivana Topić, mag. iur., v. pred.