Objavljeno: 11.11.2019.

Menadžment u trgovini

autor: Mirjana Nedović

recezenti: prof. dr. sc. Željko Požega / dr. sc. Željko Sudarić, v. pred.

lektorica: Maja Celing Celić, prof. hr. jez. i knjiž.

tisak: Borovo graf, Vukovar

ISBN: 978-953-7734-26-8